Barnehageportalen blir midlertidig stengt i tidsrommet 8. til 23. november. Årsaken er at Gjesdal kommune skal gjennomføre en omfattende oppdatering av opptakssystemet.


Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage i menyen over. Du trenger ikke logge inn for å søke plass. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides). Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Tilbud om plass
Du må svare på tilbud om plass. Tilbudet bortfaller ved manglende svar innen svarfristen.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.